Rola wsparcia społecznego w procesie zdrowienia z uzależnienia

Na problem ten można spojrzeć w dwojaki sposób. Po pierwsze, z punktu widzenia samej osoby uzależnionej. Natomiast drugim punktem widzenia jest sytuacja osób pozostających w relacji z uzależnionymi (bliskich, przyjaciół, współpracowników, przełożonych, itp.). Z punktu widzenia osoby uzależnionej wsparcie w otoczeniu może mieć kluczowe znaczenie. Każdy człowiek, nie tylko uzależniony, potrzebuje innych ludzi. Potrzebuje czuć ich bliskość, zrozumienie, troskę, no i wreszcie wsparcie. Uzależnieni potrzebują tego troszkę więcej, szczególnie na początku procesu zdrowienia. Praca nad własnym uzależnieniem, nad swoimi zachowaniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych, nad problemami emocjonalnymi, jest bardzo męcząca i trudna. Trzeba wziąć pod uwagę, że ta praca odbywa się nie tylko na terapii, ale w całym życiu codziennym.

Zdrowienie wymaga zmiany zachowań, zdobywania nowych umiejętności społecznych, nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i wielu innych, równie trudnych zagadnień. Oczywiste więc wydaje się, że ludzie wykonujący taki ogrom pracy nad sobą potrzebują pomocy ze strony bliskich. Czasami wystarczy, że osoba uzależniona ma gdzie wracać, z kim porozmawiać, lub nawet pomilczeć, ale razem z kimś bliskim. Oczywiście takie potrzeby można również zrealizować na grupach samopomocowych, lub grupach wsparcia.

Jednak zawsze osoby bliskie są ważniejsze. Od nich przede wszystkim osoby uzależnione oczekują wsparcia. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszyscy ludzie umieją tego wsparcia udzielić. Nie uczą tego przecież w szkole, nie wszyscy też rodzą się z taką umiejętnością. A jest to zadanie dosyć trudne. Jak więc tego wsparcia udzielać osobie uzależnionej? Chyba najważniejszą rzeczą jest usunięcie substancji psychoaktywnych z domu. Wiadomo, że w przypadku alkoholu czy narkotyków uzależniony zawsze może iść na zakupy. Ale będzie miał o tyle trudniejszy dostęp.

Kolejnym takim punktem jest porozmawianie z osobą uzależnioną o tym, jakiego rodzaju wsparcia ona oczekuje. Ważnym aspektem pewnie będzie tutaj używanie substancji psychoaktywnych, głównie alkoholu, przez współmałżonka. Jest to o tyle kluczowe, że osoby uzależnione od alkoholu powinny unikać zarówno widoku alkoholu, jego zapachu, jak również smaku. Nie jest to fanaberia uzależnionego. W chorobie alkoholowej te trzy czynniki mogą wywołać zjawisko, które fachowo nazywamy głodem alkoholowym. W takiej sytuacji może być niezwykle trudno uzależnionemu powstrzymać się od picia. Dlatego warto porozmawiać z nim na temat różnego rodzaju spotkań towarzyskich, imprez rodzinnych, wszelkiego rodzaju używania alkoholu w obecności osoby uzależnionej.

Czy teraz gdy osoba uzależniona podjęła leczenie, zaczęła zdrowieć, skutecznie utrzymuje abstynencję powinno się traktować w jakiś szczególny sposób? I tak, i nie.

Jednak nadal jest to osoba nam bliska. Nadal myślimy o niej z troską. Nadal chcielibyśmy uchronić przed konsekwencjami. Ale też nadal jest to osoba dorosła. Warto żeby wzięła odpowiedzialność za swoje czyny. Żeby nauczyła się funkcjonować w nowy, dojrzały sposób. Oznacza to, że przestajemy wyręczać, traktować jak dziecko. To pomoże osobie uzależnionej szybciej wprowadzić w życiu zmiany niezbędne podczas zdrowienia. Podsumowując wsparciem jest zarówno oddanie pełnej odpowiedzialności za życie osobie uzależnionej, jak i pomoc w ograniczeniu sytuacji, miejsc i ludzi, mogących wpłynąć na samopoczucie człowieka w procesie zdrowienia z uzależnienia. Co w takim razie mają zrobić osoby samotne? Jak już wcześniej nadmieniłem, są różnego rodzaju grupy samopomocowe i grupy wsparcia. Tam można znaleźć ludzi z tym samym problemem, którzy wiedzą jak zdrowieć. Tam osoby uzależnione, nie tylko samotne, znajdą najlepszych nauczycieli. Tam znajdą tych, którzy ich zrozumieją i poprowadzą w dalszym zdrowieniu.

© 2023 WYZWOLENIE - Projekt i realizacja strony internetowej: interkielce.pl